Декларация за достъпност на ТТЕК

ТТЕК се ангажира с цифрова достъпност, в съответствие с Насоките за достъпност на уеб съдържание (WCAG) 2.1, ниво A и AА, със спазване на Закона за уврежданията на американците (ADA), както и с ефективните изисквания за комуникация, и други приложими регулации.

За постигне на тази цел, ние си сътрудничим с eSSENTIAL Accessibility, за да администрираме нашата програма за достъпност и да съблюдаваме нейното управление. Тяхната програма за достъпност оценява нашите цифрови активи, на текуща база, в съответствие с най-добрите практики. Програмата е подкрепена от разнообразен екип от специалисти по достъпност, включително и от потребители на технологии за осигуряване на достъп. Тази платформа надхвърля минималните изисквания за съответствие, чрез предоставяне на помощно, технологично приложение за клиенти, които имат затруднения с въвеждане на текст, преместване на компютърната мишка или четене. Приложението е безплатно и предлага инструменти-заместители като мишка, клавиатура, гласово разпознаване, активиране на говора, навигация без ръце/без докосване и др.

Бихме искали да получим обратна връзка от вас, в случай че сте се срещали с някакви затруднения, по отношение на допустимостта, в нашите дигитални приложения. Моля, свържете се с accessibility@ttec.com.