Skip to main content
Banner AJD Vet

Representante de Servicio al Cliente Soporte de Voz y Chat – Criollo Haitiano - Remoto

San Pedro Sula, Honduras

Overview

Our business is making customers happy! We’re bringing humanity to business. We're the people and advanced technology behind many of the world's most iconic brands.

Ready to brighten people’s days? Whether it’s getting answers for customers quickly, consulting on products with compassion or finding resolutions for their issues with a smile, you’ll be the difference between their customer experience being just average or an exceptional one.

You’re instrumental in impacting the client, customer, and employee experience. And our customer experience team is a big reason we’re an award-winning culture and company!

Being part of the TTEC family has its benefits

 • bar chart

  Free career development courses

 • heart withstatus bar

  Health & wellness programs

 • person sitting reflecting

  Paid time off
  & work-life balance

 • hand with circles on top

  Community
  give back events

 • trophy

  Referral & recognition programs

We’re working hard to earn your smile every day. Whether you work from home or at one of our amazing sites, we have benefits and programs to support you and your family.

Job Details

Reprezantan sevis kliyan sipo vwa ak chat Kreyol Ayisyen - Iwen

Lapèch ki pral klere jou yo ak anpil anpil travay ou ap fè ak TTEC. Kòm Yon Reprezantan Sèvis Kliyan Sipò Vwa ak Chat - Kreyòl Ayisyen ki travay, ou pral fè pati nan pote imanite nan biznis yo. #ExperienciaTTEC

Sa w ap fè

Eske ou renmen ede lòt moun ak bay yo kalm? Se pou jwenn repons rapid pou kliyan yo, eksplore pwodwi yo an detay oswa rezoud pwoblèm yo ak yon ti souri, ou pral fè diferans ant yon eksperyans kliyan orijinal oswa yon eksepsyonèl.

Pandan yon jou tipik, ou pral

• Reponn a kominikasyon kliyan yo ki antre

• Fè rechèch yo ak bay kliyan yo repons pou rezoud pwoblèm yo

Sa w ap pote nan pozisyon an

• 6 mwa oswa plis nan eksperyans travay

• Konpetans nan kominikasyon an Kreyòl Ayisyen, tanpri ekri (pa imel ak chat) ak vokal

• Rekonèt, aplike, ak ekspike konesans ou sou pwodwi oswa sèvis yo

• Konpetans enformatik, ki gen ladan kapasite pou jere plizyè ekran

• Diplòm lekòl segondè ou byen ekivalan li

Sa w ka atann

• Sipò pou karyè ak devlopman pwofesyonèl ou

• Yon kilti ki enklizif ak yon òganizasyon ki oryante sou kominote kote rekòmansman se yon valè

• Yon ekip mondyal ki se etidyan tout tan ki toujou chèche konesans, gidye pa valè konpayi nou yo

• E yon salè baze konkiran, chans pou prim pou performans ak benefis ou ta espere epi pibon anko, gen kèk ki ka fè ou santi ou plezantan

Yon ti kras sou pozisyon ou

Nou angaje pou asire ke ou gen konesans ak sipò nesesè pou w reyisi nan fonksyon ou tout long karyè ou. Soti nan premye jou fòmasyon ou, atravè patisipasyon ak fòmasyon endividyèl ki pèmèt sou entènèt, rive nan mil de kou gratis pou sipò kwasans karyè ou kote w ap ale. Epi nou konnen ou pote avèk ou sèl eleman ki enpòtan ki pa ka anseye: yon nati afeksyon ak solidarite ki pral klere pandan ou ede kliyan yo. Kominote nou an TTEC la la pou ou, tankou yon fanmi mondyal dinamik.

Ou pral rapòte bay Lide Ekip la. Ou pral kontribye nan siksè eksperyans kliyan yo ak siksè jeneral ekip la.

Sou TTEC

Biznis nou se fè kliyan yo kontan. Sa se sa nou fè. Depi 1982, nou ede konpayi yo kreye eksperyans kliyan ki angaje, ki fè yo plezi ak ki gen benefis, baze sou yon konbinasyon de imanite ak teknoloji. Au non de anpil nan bann yo nan mond lan, nou pale, nou voye mesaj, nou voye tèks ak nou chat ak milyon kliyan chak jou. Eksperyans kliyan sa yo kòmanse avèk ou.

TTEC enfòme pou rete yon moun ki ofri egzakteman menm chans pou tout moun, kote tout moun ki gen kalifikasyon pou pòs nou yo pral resevwa menm konsiderasyon pou travay la san distinksyon ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite jenè, orijin nasyonal, enfimite oswa kondisyon vete. TTEC aksepte ak angaje pou konstwi yon fòs travay divès ak inklijan ki respekte ak responsabilize kilti ak pèspektiv nan ekip mondyal nou yo. Objektif nou se reflete kominote nou yo nou sèvi, pa selman founi yon sèvis ak teknoloji ki bèl, men tou imanite. Nou asire ke tout anplwaye nou yo santi yo evalye, idantifye ak konfòtab tankou yo menm nan travay la. Kòm yon konpayi mondyal, nou konnen divèsite se fòs nou paske li pèmèt nou gade bagay yo soti nan diferan pèspektiv epi ou pote valè sou tab la yon fason ki unik.

Location/Division San Pedro Sula, Departamento de Cortés Job Requisition 03VXJ
Apply now
Testimonial Profile

"I feel very empowered. TTEC promotes transparency and teamwork and appreciates new ideas. TTEC believes in creating better professionals and has development programs. How empowered are we that we can earn and learn at the same time?!" Ankit, Senior Manager, Sales Delivery, TTEC India

Position Profile

What makes an amazing customer experience champion? Check it out below!

 • Empathetic listener
 • Helpful
 • Organized
 • Problem solver
 • Digitally savvy
 • Trustworthy

Choose your own career path

When you join TTEC, your career path is as individual as you are. As you excel in your selected first role, you may decide that it’s the perfect fit. You’ll grow through added training and become even better. And you may also decide that you’d like to learn new skills or further expand on your previous experience. You’ll work with your manager to craft your personalized career journey. You could include growing into a team lead role, transitioning to training or workforce management, or maybe even recruitment where you’ll be a brand ambassador for that next TTEC affiliate.

Career Path

Life at TTEC

Join our talent community

Whether you like working with clients, customers, or in a business support role, we have a position you’ll rock.

Interested In

 • Customer Care Representative, San Pedro Sula, Departamento de Cortés, HondurasRemove

By submitting your information, you acknowledge that you have read our privacy policy and consent to receive email communication from TTEC.