Политика за защита на личните данни на TTEC

Обща информация

Тази декларация за поверителност на личните данни (заедно с всички допълнителни забележки за поверителност на личните данни на нашия сайт или в нашите електронни съобщения) обяснява как TTEC Holdings, Inc и неговите филиали (общо наименовани ""TTEC"") събират и обработват личните данни на кандидатстващите за работа, клиенти и бизнес контакти, включително посетителите на нашите уебсайтове. Всички промени които можем да направим по нашата политика за поверителност на личните данни в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница.

На разбираме език – ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни, като същевременно Ви предоставяме услуги, създавайки защитени и сигурни уебсайтове, за да Ви осигурим безпроблемно потребителско преживяване, както и персонализирани услуги и информация.

Настоящата политика за поверителност на личните данни включва всички компании с марка TTEC и всички останали членове на семейството на TTEC, включително следните:

 • Peppers & Rogers Group
 • Motif

Ако имате въпроси сега или по време на Вашето посещение, моля свържете се с нас на privacy@ttec.com.

Ще публикуваме всички промени по нашата политика за поверителност на личните данни на нашия уебсайт. Тази политика е в сила от 2-ри януари, 2018 г.

Какви лични данни събираме?

Личните данни са информация която ви идентифицира като индивид. TTEC събира определени типове лични данни на http://www.ttec.com (нашия "уебсайт"), както и офлайн във връзка с услугите, които предлагаме.

Ние събираме лични данни само когато Вие доброволно сте ги предоставили. Личните данни които обработваме са Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, електронна поща, номер на кредитна карта или други банкови детайли. За да се възползвате от определени преимущества и възможности, предоставени от нас (например да се абонирате за нашия информационен бюлетин, да поискате информация от нас), ние може да изискаме да представите Вашите лични данни

Поверителност на Вашите данни в сайтовете на TTEC

Основна цел на уебсайтовете на TTEC е да бъде динамичен източник на информация и бизнес инструмент, който да Ви помогне да научите повече за TTEC. Ние искаме да се чувствате сигурни когато посещавате нашите уебсайтове и сме отдадени на това, да осигурим поверителност на Вашите лични данни, докато го правите.

Каква информация събираме?

TTEC събира информация чрез уебсайтовете си по два начина: (1) директно (например когато предоставяте информация за да се абонирате за информационен бюлетин или когато се вписвате в уебсайт за да оставите коментар); и (2) индиректно (например, чрез технологията на нашия уебсайт).

Може да съберем и обработим следната информация:

 • Информация, която предоставяте, когато попълвате формуляри на нашия уебсайт. Това включва абониране за услуги, информационни бюлетини и подаване на сигнали. Страниците, които събират този тип информация, допълнително ще Ви информират, за това, че данните Ви са необходими, а също и как ще бъдат използвани. От Вас зависи, изцяло дали искате да ги предоставите.
 • Ако се свържете с нас, ние може да запазим запис на тази кореспонденция.
 • Може да ви помолим да попълните анкети и проучвания, които използваме проучвания, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.
 • Чрез всички публикации, коментари или друго съдържание, което публикувате на нашите TTEC уебсайтове.
 • Нашият уебсайт събира информация за вашия компютър(когато такава е налична), включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, ние използваме тези данни за администриране на системата, за филтриране на трафик, за търсене на потребителски домейни и за отчитане на статистически данни.
 • Подробности за посещенията Ви в нашия уебсайт, страниците, които разглеждате и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижте секцията "Бисквитки" по-долу за повече информация. Когато тази информация е свързана с Вас или Ви идентифицира, ние ще я разглеждаме като "лични данни"

Как използваме информацията, която събираме от уеб сайта?

Използваме лични данни, за да Ви предоставим информация, която сте поискали, да обработваме кандидатури за работа онлайн и за други цели, които бихме ви описали на мястото, където се информацията се изисква. Например:

 • За да публикуваме статии, информационни бюлетини или друго съдържание.
 • За проучвания или въпросници.
 • За да персонализираме преживяването Ви в нашия уебсайт.
 • Да се свържем с Вас с маркетингови цели, когато сте се съгласили с това.

Да се свържем с Вас с маркетингови цели, когато сте се съгласили с това. Анализираме информацията на Вашия IP и браузър, с цел да открием начини да подобрим и да направим нашите уебсайтове по-ефективни.

Ами "бисквитките"?

Терминът "бисквитка" се отнася за файлове, които се прехвърлят от уебсайт на твърдия диск на Вашия компютър. "Бисквитките" ни позволяват да проследяваме дейността Ви на нашия уебсайт. Те ни помагат да си спомним кои сте Вие и работят по същия начин като касиера в магазин, който посещавате редовно. Служителят на магазина може да не знае непременно името Ви, но той или тя признава, че вече сте били в магазина и може да си спомни какво обикновено купувате докато сте в там. "Бисквитките" ни позволяват да получим същата информация за Вас и ни дават възможност да Ви осигурим по-ефективно и персонализирано обслужване. Например, за сайтове, които изискват регистрация, на компютъра Ви може да се съхранява файл с "бисквитки", който Ви позволява да пропуснете процеса на регистрация при последващи посещения. Бисквитките също често се използват за проследяване на прогреса на клиент, който е ангажиран в онлайн покупка, за да се увери, че информацията за транзакциите остава неприкосновена.

Някои (обикновено по-нови) версии на уеб браузърите Ви позволяват да решите дали да приемате "бисквитки", а някои програми Ви уведомяват, когато даден уебсайт е на път да депозира "бисквитка" на вашия твърд диск. Ако решите да не приемате "бисквитки", може да не успеете да навигирате през части от даден уебсайт.

TTEC използва "бисквитки" за персонализирано представяне на уеб страници. Ние не използваме "бисквитки" за извличане на информация от Вашия компютър, която първоначално не е била изпратена в "бисквитката", нито пък използваме информация, прехвърлена чрез "бисквитки", за рекламни или маркетингови цели, освен изрично посоченото в това изявление за поверителност.

Ще споделяме ли личните Ви данни с външни лица?

Възможно е TTEC да споделя лични данни с трети страни, включително да Ви изпраща електронни съобщения и / или информационни бюлетини, по Ваше поискване. Лични данни могат да бъдат споделяни с трети страни когато администрираме заплати и обезщетения от името на служители. Също така е възможно да споделим лични данни с фирми, които извършват анализ, който можем да използваме, за да подобрим нашия уебсайт или нашите услуги. За служителите и кандидатите за работа в TTEC, дружеството може да споделя данни с доставчици на услуги, включително администратори на умения, администратори на заплати, доставчици на обезщетения и други компании, които поддържат трудовото правоотношение. Ние няма да продадем личните Ви данни на трети страни; но можем да предоставим Вашата информация на трети страни, във връзка с продажбата на целия или част от нашия бизнес.

TTEC може да съхранява, използва и разкрива лична информация, в случай, че е изисквана от приложимото законодателство, включително и оповестявания, които са необходими или препоръчителни за: (1) защита на правата, здравето, безопасността или имуществото на TTEC или други; (2) да извършим анализ, който можем да използваме, за да подобрим уебсайта или услугите си; (3) съдействие за законни разследвания, свързани със сигурността, или разследвания на правоприлагането; и (4) спазване на приложимите закони, подзаконови актове или други законови изисквания.

С изключение на посоченото по-горе, TTEC няма да прехвърля, обменя, лицензира, продава, арендира или по друг начин оповестява личната Ви информация без Вашето одобрение; въпреки това, TTEC може да събира и / или да предоставя обобщена статистика за уебсайта на TTEC и посетителите на уебсайта на други страни. Ние няма да продаваме лични данни на трети страни. Ние може да прехвърлим лични данни на нашите доставчици на услуги и съветници, с които имаме договорни отношения, които могат да се намират в други държави. Преди да направим това, ние предприемаме стъпки, за да потвърдим, че Вашите лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква от съответните закони за защита на данните и вътрешните политики на ТТЕС

А чувствителните лични данни?

По принцип не се стремим да събираме чувствителни лични данни чрез този сайт. В редките случаи, в които се стремим да събираме такива данни, ще направим това в съответствие с изискванията на местните закони за поверителност на данните. Ако решите да ни предоставите Вашите чувствителни лични данни, Вие се съгласявате да използваме данните, съгласно приложимите закони, описани в тази декларация за поверителност. Терминът "чувствителни лични данни" се отнася до различните категории лични данни, определени от европейските и други закони за поверителност на данните, като изискващи специално третиране, включително при определени обстоятелства необходимостта от получаване на изрично съгласие. Тези категории могат да включват лични идентификационни номера, информация за финансова сметка, расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат или търговска асоциация, физическо или психическо здраве, биометрични или генетични данни, (включително информация за предполагаеми престъпни дейности). Чувствителните лични данни могат да бъдат събирани и използвани в контекста на Вашето заявление за работа и отношенията с TTEC, да Ви предоставим услуги, които поискате, или да извършим анализ, който можем да използваме, за да подобрим нашия уеб сайт или нашите услуги. Вашите лични данни може да бъдат споделени с нашите доставчици на услуги за тези цели.

А сигурността на данните?

Ние предприемаме разумни стъпки, за да поддържаме сигурността на личните данни, събирани чрез уебсайтовете на TTEC. Имайте предвид, че откритият характер на Интернет е такъв, че информацията и личните данни могат да текат през мрежите, които Ви свързват с нашите системи, без мерки за сигурност и могат да бъдат достъпни и използвани от хора, различни от тези, за които данните са предназначени.

Нашият сайт може от време на време да съдържа връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и филиали. Ако последвате връзка към някой от тези сайтове, моля, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени правила за поверителност и че ние не поемаме отговорност за тези правила или сайтове. Моля, проверете техните правила, преди да изпратите Вашите лични данни на тези сайтове.

Къде ще бъдат обработвани Вашите лични данни?

Като глобална организация с глобални информационни системи, личните данни, които събираме, могат да бъдат насочвани, съхранявани или прехвърляни в международен мащаб чрез световната организация на TTEC.

Съхраняване на данните ви

Ние ще запазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги и ако е необходимо допълнително да спазваме нашите глобални правни и договорни задължения.

Вашите права

Имате право да знаете дали притежаваме Вашите лични данни и ако е така, да имате достъп до тези лични данни и да изисквате коригирането им, ако са неточни. В някои случаи може да имате право да се противопоставите на използването на Вашите данните или да ги изтриете. Можете да направите това, като се свържете с нас на адрес privacy@ttec.com.

Ние не събираме или поддържаме информация от лица, за които всъщност знаем, че са на възраст под 18 години и никоя част от нашия уеб сайт или услуги не е предназначена за лица под 18-годишна възраст. Използвайки уебсайта, Вие индикирате, че сте навършили 18 години.

TTEC участва в "EU and Swiss Privacy Shield

TTEC участва в "EU and Swiss Privacy Shield," организация която представлява споразумения между американското Министерство на търговията и Комисията на ЕС, американското Министерство на търговията и швейцарското Правителство относно прехвърлянето на лични данни от Европейския съюз (ЕС) или Швейцария в Съединените щати. Съответно ние следваме принципите на "EU and Swiss Privacy Shield,", публикуван от американско Министерство на търговията по отношение на всички тези данни. Ако има някакъв конфликт между „Принципите“ и езика, използван в това изявление за поверителност, ще бъдат приложени принципите.

TTEC сключва договори с трети страни, като споделя лични данни, ограничавайки начина, по който използва данните и изисква от тях да обработват данните по начин, съвместим с Принципите. TTEC може да носи отговорност за нарушение на някой от Принципите от трета страна, освен ако тя не носи отговорност за събитията, довели до нарушението.

Оплаквания, свързани с настоящата декларация за поверителност, могат да бъдат изпратени на TTEC на електронната поща или пощенския адрес, посочен в секцията ""Свързване с нас"" в тази декларация за поверителност. За информация, обхваната от Принципите, ако жалбата не бъде удовлетворена задоволително от TTEC в разумен срок, можете да се обърнете към службата за съдебен арбитраж и медиация. Служителите, намиращи се в Европейския съюз, могат да подадат своите неразрешени спорове на органа за защита на данните за тяхната юрисдикция. Ако имате остатъчни искания, след като се свържете с TTEC или със службите за съдебен арбитраж и медиация, може да имате и правото да участвате в арбитраж.

Моля, обърнете внимание, че ако жалбата Ви не бъде разрешена чрез тези канали, при определени обстоятелства може да бъде на лице опция за задължителен арбитраж пред Службата за закрила на личните данни.

TTEC може да бъде обект на разследване от Федералната търговска комисия.

Имам въпрос или оплакване

Ако не можете да намерите информацията, която търсите или имате притеснения относно използването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас на адрес privacy@ttec.com.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес privacy@ttec.com или пишете на следния адрес:

Legal Department

TTEC Holdings, Inc.

9197 South Peoria Street

Englewood, Colorado 80112

TTEC ще работи с Вас, за да разреши всички притеснения, които може да имате относно тази декларация за поверителност. Моля, обърнете внимание, че съобщенията по електронна поща няма непременно да бъдат защитени; следователно не трябва да включвате информация за кредитни карти в кореспонденцията си с нас"

Свържете се с нас

Корпоративен отдел